Arvopohja

Kristilliset arvot

Arvopohjana toiminnassani ovat kristilliset, Raamatun mukaiset arvot. Niitä ovat mm. lasten yksilöllisyyden kunnioittaminen, rehellisyys, avoimuus, rakkaudellisuus ja toisista välittäminen. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas, Jumalan luoma ihme. Lapsille haluan välittää tietoa Jumalasta turvallisena ja rakastavana Taivaan Isänä.

Kristillinen arvopohja välittyy luonnollisissa tilanteissa lasten kanssa esim. siten, että voidaan matkan varrella keskustella Jumalasta, ihmetellä yhdessä asioita, rukoilla ja kiittää. Kristillisiä arvoja ja Raamatun opetusta välittyy lapsille lisäksi laulujen, leikkien ja askartelujen kautta.

Lapsen yksilöllisyyden kunnioittaminen

Tärkeänä kasvatusperiaatteena on lapsen yksilöllisyyden huomioiminen. Jokainen lapsi on erilainen, ainutlaatuinen yksilö. Kasvatuksessa otan huomioon lapsen iän ja kehitystason.

Muita kasvatusperiaatteitani:

  • kuunteleminen ja tunteiden huomioon ottaminen

  • vahvuuksien huomioiminen

  • hyvän huomaaminen

  • kannustaminen

  • ohjaaminen vaikeissa tilanteissa

  • selkeät rajat ja säännöt (myös rutiinit)

  • johdonmukaisuus